Årsstämma 2021*

Årstämman har nu slutförts och nu finns protokollet att ladda ner.

Nu finns årsredovisningen samt revisorns och styrelsens uttalanden.

Rättelser

På sidan 1 i årsredovisningen, under punkten ”Vid kommande ordinarie föreningsstämma löper mandatperioden ut för följande personer är det angivet att Erik Johansons mandat löper ut:” har fel personer angivits. De personer vars mandat löper ut är följande: Pär Hammarstedt, Nida Markus, Magnus Pettersson samt Davit Tümtürk.

På sidan 2 står det angivet att ansvarsförsäkring för styrelsen inte igår i fastighetsförsäkringen. Det är felaktigt. Ansvarsförsäkring ingår.

I not 2 finns en intäkt för laddstolpe. Detta är felaktigt bokfört. Intäkter rör elstolpar för motorvärmare.