Stigråden är frivilliga medlemmar, som är engagerade och vill bidra till att hålla snyggt i sina respektive områden, och vara språkrör och kontaktperson mellan de boende och kontoret/styrelsen.

Nedan följer de uppgifter som primärt stigråden ansvarar för

  • Vara den som samordnar och delar ut gemensamma arbetsuppgifter i samband med vår- och höststädning i området.
  • Meddela till kontoret, i god tid innan städdagarna, eventuella inköp som behöver göras av förtäring, utrustning, förbrukningsmaterial etc.
  • Se till att beställa, från kontoret, sopsäckar och annat material, som behövs för att kunna hålla snyggt i områdena även mellan städdagarna.
  • Tillsammans med boende driva enklare renoveringar och uppfräschningar i området, som vi själva kan sköta om, för att hålla föreningens kostnader nere. T.ex. målning av parkeringsrutor, klippning av buskar/trädgrenar och målning i lekparker efter behov.
  • Se till att soppåsar byts i de papperskorgar som föreningen har placerat ut.

Övriga punkter som stigråden kan hjälpa till med

  • Vara föreningens förlängda arm i resp. område och se till att regler och beslut, som vi själva fattat, följs.
  • Driva frågor som de boende på stigen anser vara viktiga.
  • Hålla möten med de boende på resp. stig, om behov finns.
  • Hålla stigrådsmöten med alla stigråden på resp. stig om behov finns.
  • Samla in från de boende vad dom tycker behöver göras på de gemensamma områdena i samband med städdagar och skriva ner det, så att det blir klart för alla som deltar vad som behöver göras.