Stigrådens uppgifter

Stigråden är frivilliga medlemmar, som är engagerade och vill bidra till att hålla snyggt i sina respektive områden.

Detta ansvarar stigråden för

 • Samordna vår- och höststädning på sin stig.
  • Delta på gemensamma planeringsmöten inför städdagar
  • Meddela de boende om kommande städdag
  • Inköp av förtäring och material till städdagarna
 • Mellan städdagarna
  • Felanmäla brister på allmänna ytor till Fastighetsägarna
  • Tömma papperskorgar i sitt område
 • Komma med förbättringsförslag som kan utföras av boende på vår- och höststädning för att öka trivseln i området.