Postboxar installeras

Published by BRF Salemstaden on

Från den 3:e april påbörjas arbetet med att installera postboxarna på våra stigar. På två ställen måste det gjutas stolpar vilket gör att arbetet är helt klart v17.

Postboxarna tas i bruk tidigast den 28:e april. Kom ihåg att ni kommer behöva hämta ut nycklar på kontoret enligt det utskick som gjordes tidigare.