Parkering

Salemstaden har parkeringsplatser i anslutning till samtliga stigar. Det finns ett antal platser med eluttag för motorvärmare, men majoriteten av platser är utan el. Vi har också ett mycket begränsat antal platser för husvagnar. Dessa är utan el. Det finns inga parkeringsplatser som är tillgänglighetsanpassade i våra områden.

Alla hushåll har möjlighet att hyra två parkeringsplatser. Om ett hushåll behöver en tredje plats kan det vara möjligt att hyra för en kortare tid och med förbehållet att platsen kan sägas upp om något annat hushåll behöver en första eller andra parkeringsplats.

Kontakta Fastighetsägarna som hanterar allt kring parkeringsplatserna. Det finns också en app som heter ”Fastighetsägarna Parkering” där man med BankID kan administrera sina parkeringsavtal och ställa sig i kö för ytterligare parkering.

P-platser kan hyras av medlemmar i föreningen. Det är inte tillåtet att hyra ut platserna i andra hand.

I dagsläget har vi inga laddstolpar för el- och hybridbilar. Styrelsen utreder saken och kommer att återkomma med mer information.

Under tiden så finns det möjlighet att ladda sin elbil eller plug-in hybrid på kvällar och helger på parkeringsplatsen vid gamla Skyttorpsskolan som ligger vid Jägarstigen. Där har kommunen låtit installera laddstolpar på 22kW. Betalning sker via InCharge.

Det är endast tillåtet att köra in bilen i området för omedelbar i- och avlastning av bilen. Det är alltså inte tillåtet att parkera bilen på stigarna, exempelvis utanför lägenheten eller på vändplaner. Kontrollavgift utfärdas till felparkerade bilar både på våra parkeringar och i våra områden.