Parkering

Salemstaden har parkeringsplatser i anslutning till samtliga stigar. Det finns ett antal platser med eluttag för motorvärmare, men majoriteten av platser är utan el. Vi har också ett mycket begränsat antal platser för  husvagnar. Dessa är utan el. Det finns inga handikapp-platser i området.

Alla hushåll har möjlighet att hyra två parkeringsplatser. Om ett hushåll behöver en tredje plats kan det vara möjligt att hyra för en kortare tid och med förbehållet att platsen kan sägas upp om något annat hushåll behöver en första eller andra parkeringsplats.

Kontakta kontoret via mejl om du önskar hyra plats på parkeringarXsalemstaden.se. Byt ut X mot @. Om det inte finns en plats kan du välja att ställa dig i kö.

P-platser kan hyras av medlemmar i föreningen. Det är inte tillåtet att hyra ut platserna i andra hand.

I dagsläget har vi inga laddstolpar för el- och hybridbilar. Styrelsen utreder saken och kommer att återkomma med mer information.

Det är endast tillåtet att köra in bilen i området för omedelbar i- och avlastning av bilen. Det är alltså inte tillåtet att parkera bilen på stigarna, exempelvis utanför lägenheten eller på vändplaner.

Kontrollavgift utfärdas till felparkerade bilar.