Ny förvaltning, vad händer vid årsskiftet?

Published by BRF Salemstaden on

Övergången till Fastighetsägarna fortsätter som planerat. Information om allt gällande bytet finns beskrivet på sidorna 5-7 i vårt nyhetsblad, men här kommer en sammanfattning.

Vad behöver du tänka på?

Avierna kommer från en ny avsändare och nya sätt att betala kommer att finnas tillgängliga. Det är viktigt att du som vill ha pappersavi meddelar detta till Fastighetsägarna på det sätt de anger.

Parkeringsavtalen kommer att hanteras via en e-tjänst. Kö-hantering och signering av avtal kommer att skötas elektroniskt.

Felanmälan och kontakt med fastighetsskötaren Håkan kommer ske via Fastighetsägarna. Hans tidigare mejladress och telefonnummer kommer att stängas ner. Även kontakt med kontoret kommer att förändras på sikt.