Styrelsen planerar att hålla årsstämman i slutet av maj månad. För att få med motioner till stämman skall dessa vara inlämnade senast den 31:a januari.

Så här skriver du en motion

1. Tala om vem motionen är ställd till och när den ska behandlas.
2. Ange gärna kort i rubriken vad förslaget går ut på.
3. Berätta om bakgrunden och vilka motiv du har till ditt förslag.
4. Presentera förslaget och visa vad det går ut på. Använd enkla ord.
5. Yrka på vad du vill. Det går ut på att man formulerar sig i en att-sats. Inget beslut kan tas vid årsmötet om det är oklart vad förslagsställaren vill.
6. Har du flera förslag, dela upp dem i flera att-satser.
7. Motionen måste undertecknas av förslagsställaren själv. Namnförtydligande är också viktigt. Det är bara medlemmar i föreningen som har rätt att motionera till årsmötet.
8. Har du flera förslag som inte berör varandra, lämna i så fall en motion för varje förslag. Motionen behöver inte skrivas på dator. Använd gärna ”Mall för handskriven motion” här till höger i listan.