Fuktskador

Tyvärr är fuktskador något som alltid kommer att finnas, men målsättningen är att alltid jobba på att minimera risken för en fuktskada. Fuktskador kostar inte bara pengar, det ställer också till det för den boende, för vem vill bo i en lgh där badrummet är en arbetsplats?

Vad gäller vid en fuktskada?

Föreningen, dvs samtliga medlemmar i en Brf är föreningen, är ”fastighetsansvariga” uppdraget att sköta föreningens ansvar är styrelsens uppdrag. När en fuktskada uppstår i en lgh är föreningens ansvar de 3 U:na. Utrivning – Undersökning – Uttorkning. När det är konstaterat att fukten är borta och ev fel åtgärdat och det är dags för nytt ytskikt övergår ansvaret till den enskilde medlemen och dess försäkringsbolag.

Om det i samband med undersökningen visar att det är bristande underhåll av medlemmen på tex ytskit eller av medlemmen vållad skada som är orsak till fuktskadan kan det bli medlemmen som får betala hela kostnaden. Om en medlem själv åtgärdar en fuktskada i fastigheten och det visar sig att den är bristfällig-icke fackmannamässigt utförd kan det innebära att denne får betala hela kostnaden för att återställa.

Föreningens självrisk är idag 40.000:- vid en fuktskada, sen tillkommer medlemmens självrisker och åldersavdrag.

Tänk på att föreningens självrisker betalas av våra hyror, var rädd om ditt badrum, toalett och allt som har med vatten att göra i lägenheten.