Felanmälan skall ske till kontoret, telefon 532 562 71 alt. felanmalan@salemstaden.se
Vid e-post: kom ihåg att ange namn, adress och telefonnummer för att få snabb åtgärd.

När kontoret inte är öppet kan akuta fel, som absolut måste åtgärdas, göras till jouren dygnet runt på telefon 657 77 50.

Förekomst av ohyra/skadeinsekter i lägenheten anmäls till Nomor, www.nomor.se, eller till kontoret.
Föreningen har avtal med Nomor tel 0771 122 300

Åtgärdslista till jourmontör:

  • Huvudsäkring BYTES ej.
  • Värmefel åtgärdas ej över 16grader
  • ALLA läckage åtgärdas.
  • Enbart STIGANDE stopp åtgärdas
  • Kyl, frys och spis åtgärdas EJ