Motioner till årsstämman

Sista dagen för inlämning av motioner är den 1:a februari.

Inkomna motioner kommer att presenteras vid årsstämma som är planerad att hållas i april. Vi i styrelsen planerar för att hålla ett vanligt årsmöte, men vi kommer att följa noga följa utvecklingen och de riktlinjer som finns från Folkhälsomyndigheten.

Så här skriver du en motion

  1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
  2. Skriv vad ärendet handlar om.
  3. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta.
  4. Skriv under dokumentet med ditt namn. Kom ihåg att endast BRF medlemmar kan lämna in motioner.
  5. Du kan skicka in din motion till via e-post eller lämna den på kontoret på våra torsdagskvällar.

Var med och påverka!

Föreningsstämma den 18 juni

Efter att ha konsulterat jurister på SBC och Bostadsrättsforum står det klart att vi enligt lag måste genomföra vår stämma innan den 30 juni. Stämman kommer därför att hållas på Murgrönan den 18 juni. Kallelse kommer inom kort.

Vi kommer att göra vårt yttersta för att minska risken för smittspridning under stämman och kommer därför att tillåta att max en person per hushåll deltar.

Ni som tillhör en riskgrupp bör utse ett ombud som kan föra er talan. Riksdagen har fattat ett beslut om en tillfällig lag som gör det möjligt för en person att vara ombud för fler medlemmar. Vi kommer informera om hur detta går till i den kommande kallelsen.