Bedragare i farten

Det har framkommit att ett företag som kallar sig ”Servicepumpen”, som utger sig för vara utsända av BRF-föreningen, ringt och bokat tid för att utföra rensning av ventilation. Detta är ett bedrägeri.

Efter utfört besök försöker de sedan säkra personuppgifter som namn personnummer och underskrift. Detta för att kunna debitera den boende.

Det finns inget bolag registrerat som heter Servicepumpen på bolagsverket vilket innebär att de inte har F-skattesedel på det företag de uppger sig att komma ifrån.

Om någon fler har blivit utsatt för detta, var god kontakta föreningen via felanmälan.

Föreningen har ett planerat och pågående arbete för att rensning av imkanaler / ventilation samt att ta bort en elkabel som dragits i imkanalen i femmorna. Det är endast Kalle Gustafsson på Starrbäcken Bygg som gör det arbetet tillsammans med ett antal medarbetare. Alla aviseringar gällande arbetet kommer från honom.

Parkeringarna finns nu i nytt system

Nu är samtliga parkeringsplatser överförda i Fastighetsägarnas system. Som vi informerade om i den senaste infobladet så bör ni nu gå in och kontrollera att ni har rätt platser och att de har rätt typ samt godkänna avtal om så behövs. Ni kan ladda ner appen enligt instruktionen i bilden eller gå in på parkering.fastighetsagarna.se.

Platserna är upplagda med de nya numren. En karta med översättning från tidigare numrering finns nedan.

Som vi tidigare informerat om har en del platser blivit felregistrerade i avierna. Fastighetsägarna arbetar med att rätta upp det, men hittar du fel kan du betala avin enligt vad du anser vara korrekt (Ej elplats 155,33 kr, Elplats 369,58 kr) samt mejla Fastighetsägarna så kommer det att justeras i efterhand.

Open Infra och fiberanslutning – uppdaterad 17 dec

Säg upp avtalen och bestrid fakturorna från Open Infra

Det har kommit till styrelsens kännedom att ett mejl gått ut från Open Infra till alla medlemmar som tecknat avtal gällande fiberanslutning.

Vi vill klargöra att vi INTE gett Open Infra klartecken att dra fiber i vårt område efter avtalet med ComHem går ut. Vi har inte tecknat något avtal med dem och har klargjort att vi inte har för avsikt att göra det med mindre än att de presenterar bättre villkor. Mer information vad som sagts till Open Infra finns längst ner i detta inlägg.

Vad ska ni göra om ni tecknat avtal?

Om ni fått mejl från Open Infra (tidigare stadsnätsbolaget) där de aviserar fakturor ska ni skicka ett mejl till dem för att säga upp både tjänsteavtalet och installationsavtalet med hänvisning avsnitt 2 i de allmänna villkoren där det står att ni har rätt att säga upp avtalet om driftsättning inte skett inom 24 månader.

Nedan följer en text ni kan använda.

Då driftsättning inte har skett inom 24 månader efter avtalets tecknande vill jag nu säga upp både tjänsteavtalet och installationsavtalet. Jag kommer bestrida alla kostnader. Jag vill att ni skriftligen bekräftar min uppsägning.

Om de svarar att de kommer att fakturera er för kostnader som uppkommit fram till idag så upprepar ni att ni kommer att bestrida alla kostnader och att ni vill ha en bekräftelse på uppsägningen

Vad ska ni göra om ni får fakturor från Open Infra?

Om ni får fakturor efter att ni sagt upp avtalet (eller innan) ska ni mejla dem och bestrida fakturorna med nedanstående text. Det innebär att de inte kan gå vidare till inkasso eller kronofogden med fakturan.

Nedan följer en text ni kan använda.

Jag bestrider härmed faktura med nummer [skriv fakturanummer]. Med anledning av detta är ni förhindrade att gå vidare inom den summariska processen. Jag vill att ni bekräftar mottagandet av detta skriftligen.

Information om vad styrelsen faktiskt meddelat Open Infra

I dialogen med Stadsnätsbolaget för två år sedan klargjorde styrelsen att de inte hade för avsikt att träffa något avtal med dåvarande Stadsnätsbolaget, bland annat på grund av att villkoren kring återställning av marken efter grävning inte var tillfredsställande.

Efter detta, i början av 2020, har ordföranden varit i kontakt med deras projektledare. Open Infra ville veta hur vi ställde oss till grävningen. Vi skickade dem så följande via mejl.

Hej
Efter att ha stämt av med resten av styrelsen så ser vi inte att det finns någon anledning för oss att ha ett möte just nu. Förutsättningarna för de boende har förändrats sedan de första diskussionerna ni haft med dem, genom att vi tecknat gruppavtal med Com Hem som löper till 2022. Innan dess är vi inte beredda att öppna för något annat avtal med mindre än att de boende själva begär det. De ändrade förutsättningarna innebär också att de boende som visat intresse kanske skulle ta ett annat beslut i dagsläget.

Vi ser också att det avtalet ni presenterat fortfarande saknar eller brister i några av de villkor som vi ser som grundläggande för att vi ska kunna föra en dialog kring detta. Vissa av de boende som anmält intresse kanske heller inte bor kvar och fler kommer säker hinna flytta innan ett avtal kan bara på plats.

Vi välkomnar en ny diskussion om fiber längre fram i tiden, när vi inte längre har ett gruppavtal, men just nu är det inte aktuellt att upplåta vår mark för detta.

Sprid informationen vidare!

Motioner till årsstämman

Sista dagen för inlämning av motioner är den 1:a februari.

Inkomna motioner kommer att presenteras vid årsstämma som är planerad att hållas i april. Vi i styrelsen planerar för att hålla ett vanligt årsmöte, men vi kommer att följa noga följa utvecklingen och de riktlinjer som finns från Folkhälsomyndigheten.

Så här skriver du en motion

  1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
  2. Skriv vad ärendet handlar om.
  3. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta.
  4. Skriv under dokumentet med ditt namn. Kom ihåg att endast BRF medlemmar kan lämna in motioner.
  5. Du kan skicka in din motion till via e-post eller lämna den på kontoret på våra torsdagskvällar.

Var med och påverka!

Föreningsstämma den 18 juni

Efter att ha konsulterat jurister på SBC och Bostadsrättsforum står det klart att vi enligt lag måste genomföra vår stämma innan den 30 juni. Stämman kommer därför att hållas på Murgrönan den 18 juni. Kallelse kommer inom kort.

Vi kommer att göra vårt yttersta för att minska risken för smittspridning under stämman och kommer därför att tillåta att max en person per hushåll deltar.

Ni som tillhör en riskgrupp bör utse ett ombud som kan föra er talan. Riksdagen har fattat ett beslut om en tillfällig lag som gör det möjligt för en person att vara ombud för fler medlemmar. Vi kommer informera om hur detta går till i den kommande kallelsen.