Uppdatering laddplatser

2022-06-28

De nya förslagen från Fastighetsägarna för laddstolpar har nu kommit. Det har blivit än mer tydligt att effektbristen i området påverkar våra möjligheter att göra åtgärder på kort sikt. Vi har fått två alternativ som innebär att vi får in en eller två laddstolpar per stig till en omotiverat kostnad.

Vi fortsätter utreda frågan och inväntar svar från Fastighetsägarna kring energikartläggningen, vilket vi kommer att få tisdagen den 5 juli. Vår förhoppning är att vi ska kunna komma igång med att planera lösningen på lång sikt efter sommaren.

Vårstädning 23/4

Idag är det vårstädning, ju fler desto bättre.

Representanter från styrelsen kommer att besöka alla stigarna. Kom gärna med frågor, eller passa på och anmäla ditt intresse till valberedningen, styrelsen eller som stigråd.

Angående skridskobana på boulebanan på Bonden

Ett förslag har inkommit gällande att spola skridskobana på boulebanan på Bondestigen. Eftersom tillgången till vatten är begränsad på platsen är det svårt att få till en lösning där det blir lätt att spola is när vädret tillåter.

När det är minusgrader spolar kommunen is på fotbollsplanen vid centrum som dessutom har belysning på kvällarna så vi tipsar alla boende om denna möjlighet.

När det gäller förslaget vill vi, i styrelsen, ändå uppmuntra till mer förslag, för vi tycker att det är positivt när boende kommer in med idéer som kan förbättra vår närmiljö i föreningen.

Information kring byte av dörrpartier

I de fall som det finns brytjärn på befintlig dörr så flyttas detta över till den nya dörren under förutsättning att det passar på den nya dörren.

Det finns många varianter av brytjärn, vissa modeller kan vara svårt att montera på de nya dörrarna. Dels för att springan runt dörren inte är lika stor.

Den boende kan själv köpa in ett nytt brytjärn för att få detta monterat på den nya dörren, om man tidigare haft ett brytjärn. Alternativt kan man mot en kostnad få ett brytjärn monterat av Starrbäcken.