ROT-avdrag när du bor i BRF?

Har du fått ett erbjudande om att bygga altan/trädäck med rotavdrag? Som BRF medlem/boende kan endast rotavdrag användas på arbeten inne i lägenheten, dvs arbete på utsidan, tex altan/trädäck är inte möjligt att göra rotavdrag för.

Skatteverkets information

BOSTADSRÄTT
Äger kunden en lägenhet i en bostadsförening eller ett bostadsaktiebolag kan kunden få skattereduktion för rotarbeten. Det är bara enskilda bostadsrättshavare som kan få skattereduktion inte bostadsrättsföreningen som sådan. Det är bara sådana rotarbeten som utförs i lägenheten och som kunden svarar för som ger rätt till skattereduktion. Kunden kan alltså inte få skattereduktion för arbeten utanför lägenheten även om bostadsrättsföreningens stadgar ålagt kunden dem.

Bygga altan, altantak, förstukvist eller måla om?

Följande gäller när du ska bygga altan, altantak, förstukvist.

  • Altan-trädäck: Max djup, från fasad och ut, 4,5 meter dock inte längre än till asfaltslimpa, om höjden är över 50 cm från mark krävs bygglov.
  • Förstukvist kräver alltid bygglov.
  • Altantak har tidigare krävt bygglov men då kommunen ändrat sina principer krävs inte längre något bygglov.
  • Markis, kräver tillstånd av styrelsen.
  • Växthus likställs med byggnad, tex friggebod och i en Brf är varken växthus eller friggebod tillåtet att uppföras på tomten.

Bygglovet måste stämplas och signeras av styrelsen innan Salems kommun får godkänna ett bygglov.

Varför?
Som enskild Brf medlem äger du en andel med nyttjanderätt, en enskild Brf medlem är inte en fastighetsägare. I den fastslagna kommunala detaljplanen för området som är Brf Salemstaden är det beslutat att färgsättning på detaljer, tex staket, altaner, förstukvistar, mm skall färgsättningen vara neutral och inte avvika mot längas övriga färgsättning.