Under 2021 och fram till 2024 kommer samtliga entrépartier och dörrar i området bytas ut. Det innebär att inte bara dörren, utan även karm och ljusgård byts. 

Ett avtal att tecknats med Starrbäcken Bygg AB för genomförandet. Arbetet kommer att ske löpande under den period på året som det är möjligt. Det innebär att inget arbete kommer att ske under de månader då vi är värst drabbade av snö.  

Vi har ställt krav på att alla medarbetare som kommer att jobba med bytena är namngivna på förhand. Vi kommer därför inför bytet just i ditt område att skicka ut information med namn och bild på de personer som kommer att komma till dig. Du har alltid rätt att be de som kommer till dig att legitimera sig. De kommer även att ha ett intyg ifrån oss om att de jobbar på vårt uppdrag.

Hur ser den nya dörren ut? 

De nya dörrarna kommer hålla samma säkerhetsklass som de gamla. De kommer att vara utrustade med nyckeltub och titthål. På det nya entrépartiet finns ingen innerdörr. 

Ni får själva välja om ni ska ha en dörr med eller utan överlås. Valet ska göras senast den 7 oktober, även om ert byte är planerat att ske senare. Se svarsblankett för val längst bak i detta brev. 

Er nuvarande låscylinder och handtag kommer att sättas in i den nya dörren. Även befintliga brytjärn sätts in om så önskas. 

Starrbäcken kommer även att kunna tillhandahålla ny utrustning till er dörr mot en kostnad.  

Tidplan 

Eftersom fönsterbytet började på Bonden kommer vi denna gång att starta från andra hållet. 

 Från Till 
Målar Nov 2021 Mar 2022 
Murar Mar 2022 Sep 2022 
Timmer Sep 2022 Apr 2023 
Jägar Maj 2023 Dec 2023 
Torpar Dec 2023 Mar 2024 
Skogvaktar Mar 2024 Maj 2024 
Bonden Maj 2024 Nov 2024 

Vad händer om ni inte är hemma? 

Vi kommer att avisera i god tid innan ditt dörrbyte. Om du inte har möjlighet att vara hemma när bytet ska ske måste du kontakta Starrbäcken för att byta tid. 

Avbokning inom mindre än 24 h innan aviserad byggstart kommer att innebära att Starrbäcken debiterar den boende 5 000 kr.

Tillval 

Starrbäcken kommer även att kunna tillhandahålla ny utrustning till er dörr mot en kostnad enligt nedan. Beställning av dessa görs direkt till Starrbäcken i samband med ert dörrbyte.  

Ny Assa låscylinder med 5 st nycklar (inkl. ny cylinderring och vred) 1 700 kr 
Nytt dörrhandtag (typ Assa 6696 blank)  550 kr 
T-järn vid låskista (monteras utanpå dörrblad)  450 kr 

Frågor och svar

Kostar valet överlås mig extra pengar?

Nej, det är med i upphandlingen och det kostar inget extra för den enskilde medlemmen.

Kommer dörren monterad med överlås?

Ja, väljer du detta alternativ så kommer överlåset att vara monterat i dörren vid installation.

Vad kommer dörrbytet att kosta?

Som kalkylen ser ut nu kommer avgiften inte att behöva höjas för att betala dörrbytet. För den enskilde medlemmen blir det då bara när man gör ett tillval som det kostar något, se under rubriken tillval.

Jag har satt in en egen ytterdörr. Vad händer med den vid bytet? 

Om din befintliga dörr passar i entrépartiet* kan du välja att behålla den, och därmed inte få en ny dörr. Eftersom föreningen är ansvarig för dörren enligt stadgar och lag betyder det att du som medlem måste ta över ansvaret för dörren genom ett avtal med föreningen. Avtalet innebär att föreningen friskriver sig från skador på dörren och att du som medlem blir ansvarig för att underhålla dörren. Att underhålla dörren betyder till exempel att du själv måste byta dörr om din befintliga dörr går sönder. Ansvaret övertas av den nya ägaren vid en försäljning.  

*Ingen åverkan får göras på entrépartiet för att få din egen dörr att passa. Det innebär att det inte är tillåtet att justera karmar, gångjärn eller andra delar av entrépartiet.  

Jag har ett elektroniskt lås i dörren. Kommer det att följa med till den nya dörren? 

Du som medlem är själv ansvarig för ditt elektroniska lås. Du kommer därför att få montera ditt lås själv efter att dörrbytet gjorts. 

Kan jag välja att inte byta entréparti? 

Bytet av entréparti är obligatoriskt. Föreningen ansvarar för bytet som en del av det löpande underhållet av fastigheterna. 

När får jag veta när just min dörr ska bytas? 

Ca en månad innan ditt dörrbyte ska ske kommer du att få ut information. En exakt tidplan för respektive länga kommer att tas fram löpande när arbetet fortgår. I dagsläget gäller den preliminära tidplanen. 

Kan beställningen ändras av en ny medlem om jag säljer? 

Nej. Det val du gör kommer att gälla. Anledningen är att dörrarna beställs från fabrik och går inte att byta. 

Jag har en innerdörr idag. Vad händer med den? 

Det nya entrépartiet har ingen innerdörr. Befintlig innerdörr kommer inte att kunna sättas upp. Entreprenören kommer att kasta innerdörren. Ni kan också välja att behålla den, men det är inte tillåtet att fästa den i entrépartiet.

Min nuvarande dörrklocka försvann vid bytet. Kommer jag få en ny?

De dörrklockor som finns kopplade i originaldörren kommer att monteras ner vid bytet. Föreningen kommer inte att sätta upp en ny dörrklocka. Då utbudet av dörrklockor idag är stort och alla inte heller önskar ha en dörrklocka valde styrelsen att överlåta beslutet åt er som medlemmar och boende. Det innebär att du som boende själv får stå för en ny ringklocka om ni så önskar.