Byggregler

Vad gäller?

I Brf Salemstaden är det följande som gäller:

1: Plan- och byggförordning, (2011:338)
http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3911&bet=2011%3A338

2: Salems kommuns planändring
http://www.salem.se/Innehall/Bygga–bo/Planering–byggande/Planandringar…

Välj Jägaren 1 eller Nybyggaren 9

3: Föreningens stadgar finns i länken ”dokument” på vänster sida.

Titta gärna på www.boverket.se

Blanketter och ritningar finns på kontoret för utbyggnad av farstukvist, tak över uteplats (altan) samt fönster på gaveln.

Bärande väggar.
Föreningens hus är s.k prefab hus och när dessa byggdes på -60 talet byggde man billigt, vilket innebar att golv, väggar och tak inte har något ”över tolerans” d.v.s dom är byggda för att klara vissa vikter, om man förändrar bärande konstruktioner kan det få allvarliga konsekvenser.
Att ta bort en del av en bärande vägg regleras i Plan- och byggförodordningen 2011:338 6 kap, § 5, punkt 2.
Om inte boende anmäler förändringar i bärande väggar till styrelsen och anmäler detta till kommunens byggnadsnämd måste styrelsen anmäla detta.
Innan styrelsen kan godkänna rivning av en bärande vägg skall en k-ritning som anger hur avväxlingen skall gå till, inlämnas till styrelsen och den skall vara enligt gällande ritningstandard.

Badrum.
Renovera badrum? Då följer du Byggkeramikrådets branschregler, www.bkr.se
Ska du använda våtrumsmatta? Då följer du Golvbranschens Våtrumskontrolls, www.gvk.se

Vid en fuktskada gäller följande:
Föreningens ansvar är de 3 U:na. Utrivning, undersökning och Uttorkning.
Efter detta är det den enskilde medlemen och dess försäkringsbolag som tar över ansvaret.
Och du, när du renoverar ett badrum eller köper en lgh med renoverat badrum, glöm inte att kolla att allt är rätt gjort.