Följande gäller när du ska bygga altan, altantak, förstukvist.

  • Altan-trädäck: Max djup, från fasad och ut, 4,5 meter dock inte längre än till asfaltslimpa, om höjden är över 50 cm från mark krävs bygglov.
  • Altantak kräver alltid bygglov.
  • Förstukvist kräver alltid bygglov.
  • Markis, kräver tillstånd av styrelsen.
  • Växthus likställs med byggnad, tex friggebod och i en Brf är varken växthus eller friggebod tillåtet att uppföras på tomten.

Bygglovet måste stämplas och signeras av styrelsen innan Salems kommun får godkänna ett bygglov.

Varför?
Som enskild Brf medlem äger du en andel med nyttjanderätt, en enskild Brf medlem är inte en fastighetsägare. I den fastslagna kommunala detaljplanen för området som är Brf Salemstaden är det beslutat att färgsättning på detaljer, tex staket, altaner, förstukvistar, mm skall färgsättningen vara neutral och inte avvika mot längas övriga färgsättning.

Kategorier: Regelverk