För besökande finns särskild avgiftsbelagd parkering för personbilar.
Avgift 00.00 – 24.00 ALLA DAGAR

4 kr/timme max 30 kr/dygn.

På Timmermansstigen och på Skogvaktarstigen finns P-automat, som förutom mynt, också accepterar betalkort.
Minsta avgift med Visa och Mastercard är 10 kr.

Parkeringsavgift betalad med kort i någon av automaterna ovan gäller för parkering på alla Brf. Salemstadens besöksparkeringar.
Placera biljetten innanför vindrutan avläsbar utifrån.

Besöksparkeringarna finns markerade på områdestavlan vid infarten till resp. område.