Besökande

För besökande finns särskild avgiftsbelagd parkering för personbilar.
Avgift 00.00 – 24.00 ALLA DAGAR

4 kr/timme max 30 kr/dygn.

Betalningsinformation finns på alla gästparkeringar. Betalning kan ske via appen Parkster.

Besöksparkeringarna finns markerade på områdestavlan vid infarten till resp. område.