Vårstädning 23/4

Idag är det vårstädning, ju fler desto bättre.

Representanter från styrelsen kommer att besöka alla stigarna. Kom gärna med frågor, eller passa på och anmäla ditt intresse till valberedningen, styrelsen eller som stigråd.

Information om Fågelsången

Styrelsen har tagit kontakt med ansvarig projektledare för skolbygget och fått följande information:

Just nu pågår en upphandling utav entreprenörer som förväntas vara klar till mitten av november. Så snart upphandlingen är klar och man har en entreprenör, så kommer man att påbörja arbetet med att besikta/dokumentera våra fastigheter som ligger i närheten utav skolbygget. Där kommer skador och annat att dokumenteras innan byggnationen utav skolan påbörjas och när byggnationen är avslutad kommer man att genomföra samma besiktning igen för att se om nya skador uppkommit under byggtiden. Mer info gällande besiktning kommer att finnas på hemsidan.

Start för bygget är beräknat från slutet av november 2019 dock får vi mer info så fort det finns en entreprenör.

Styrelsen rekommenderar även samtliga boenden till att ha en tecknad och giltig hemförsäkring, med bostadsrättstillägget, även efter byggnationen är avslutad. Har du några frågor om Fågelsångens skola?

Gruppavtal med ComHem uppdatering

Under stämman i juni togs beslut om att vi skulle träffa avtal med ComHem för gruppanslutning till deras tjänster för TV och bredband. Detta är nu gjort och avtalet börjar gälla den 1:a september.

Tidigare så gick information ut om att det var TV BAS som ingick. Detta är nu åtgärdad och numera är det TV Silver som ingår.

Ni som redan kontaktat ComHem för gruppanslutning måste göra det igen för att få korrekt abonnemang och rabatter.

Problemen med internetanslutningen som vissa boende har upplevt har nu åtgärdats från ComHem. Vid felsökning så har kablage visat sig vara i undermåligt skick och detta har nu åtgärdats och bekostats av ComHem

Läs mer här