Angående skridskobana på boulebanan på Bonden

Published by BRF Salemstaden on

Ett förslag har inkommit gällande att spola skridskobana på boulebanan på Bondestigen. Eftersom tillgången till vatten är begränsad på platsen är det svårt att få till en lösning där det blir lätt att spola is när vädret tillåter.

När det är minusgrader spolar kommunen is på fotbollsplanen vid centrum som dessutom har belysning på kvällarna så vi tipsar alla boende om denna möjlighet.

När det gäller förslaget vill vi, i styrelsen, ändå uppmuntra till mer förslag, för vi tycker att det är positivt när boende kommer in med idéer som kan förbättra vår närmiljö i föreningen.