Information gällande utdelning av nycklar till postfack

Enligt tidigare information kommer brevpost delas ut till postfacken från och med 2:a maj. Ni som har fått dispens att fortfarande få din post utdelad vid din bostad måste oavsett kvittera ut nycklarna till postfacket.

Nedan datum och tider finns styrelsen tillgänglig för att dela ut nycklar på kontoret på Målarstigen 36:

Tisdag18/418:00-20:00
Onsdag19/418:00-20:00
Tisdag25/418:00-20:00
Onsdag26/418:00-20:00
Utdelning av nycklar

Endast den som är lägenhetsägare eller hyreskontraktsägare har rätt att kvittera ut nycklar till postfacket för sin bostad. Kontroll kommer att ske gentemot röstlängd/hyreskontrakt.

GLÖM INTE ATT TA MED GILTIG ID-HANDLING. (KÖRKORT, ID-KORT, PASS)