Radonmätning

Under slutet av november kommer företaget Franska Bukten att placera ut 2 st radondosor i varje lägenhet för att mäta radonhalten i lägenheterna.

Radonmätningar är något som ska göras regelbundet och sker alltid under vintertid.

Kontroller kommer att utföras av namngivna personer från Franska Bukten. Information om vilka personer som kommer att sätta upp dosorna finns i det meddelande i pappersform som skickats ut till alla boende.

Om ni har frågor angående besiktningen kan ni ringa Franska Bukten via kontaktuppgifterna i meddelandet ni fått eller besöka deras hemsida www.franskabukten.se. Ni kan även höra av er till oss i styrelsen via mejl, telefon eller besök på kontorskvällarna på tisdagar.