Angående skridskobana på boulebanan på Bonden

Ett förslag har inkommit gällande att spola skridskobana på boulebanan på Bondestigen. Eftersom tillgången till vatten är begränsad på platsen är det svårt att få till en lösning där det blir lätt att spola is när vädret tillåter.

När det är minusgrader spolar kommunen is på fotbollsplanen vid centrum som dessutom har belysning på kvällarna så vi tipsar alla boende om denna möjlighet.

När det gäller förslaget vill vi, i styrelsen, ändå uppmuntra till mer förslag, för vi tycker att det är positivt när boende kommer in med idéer som kan förbättra vår närmiljö i föreningen.

Information kring byte av dörrpartier

I de fall som det finns brytjärn på befintlig dörr så flyttas detta över till den nya dörren under förutsättning att det passar på den nya dörren.

Det finns många varianter av brytjärn, vissa modeller kan vara svårt att montera på de nya dörrarna. Dels för att springan runt dörren inte är lika stor.

Den boende kan själv köpa in ett nytt brytjärn för att få detta monterat på den nya dörren, om man tidigare haft ett brytjärn. Alternativt kan man mot en kostnad få ett brytjärn monterat av Starrbäcken.

Laddning av elbil

En boende har rapporterat att vi har laddning tillgänglig i vår närhet. Vi kan nu bekräfta att det fungerar att ladda.

På Skyttorpsskolan finns det InCharge laddstolpar som är tillgängliga för allmänheten kvällar och helger. Dessa är typ 2 upp till 22kwh. Vardagar på dagtid krävs det tillstånd för att parkera, det är då kommunens bilar som får ladda.

För att aktivera laddningen får man slå in numret på uttaget/stolpen i appen InCharge som finns både till Apple- och Androidtelefoner. Priset är just nu 3kr / kwh.

Detta är inte den enda lösningen som styrelsen jobbar med, men vi ser att det kan vara ett utmärkt komplement för alla medlemmar som har eller funderar på en elbil.