Ny våg av inbrott i förråd

Vi har återigen drabbats av en inbrottsvåg i förråden. Styrelsen kommer att ta upp frågan kring åtgärder igen och återkommer så snart vi tagit beslut. Vi ber er att vara extra vaksamma och larma polisen om ni ser något misstänkt. Vi ber er samtidigt att INTE ingripa själva då vi inte vet vad inbrottstjuvarna är kapabla till.

Om ni har haft inbrott och inte fått er låsanordning eller dörr lagad ber vi er göra en felanmälan hos Fastighetsägarna.

Årsstämma 2021*

Årstämman har nu slutförts och nu finns protokollet att ladda ner.

Nu finns årsredovisningen samt revisorns och styrelsens uttalanden.

Rättelser

På sidan 1 i årsredovisningen, under punkten ”Vid kommande ordinarie föreningsstämma löper mandatperioden ut för följande personer är det angivet att Erik Johansons mandat löper ut:” har fel personer angivits. De personer vars mandat löper ut är följande: Pär Hammarstedt, Nida Markus, Magnus Pettersson samt Davit Tümtürk.

På sidan 2 står det angivet att ansvarsförsäkring för styrelsen inte igår i fastighetsförsäkringen. Det är felaktigt. Ansvarsförsäkring ingår.

I not 2 finns en intäkt för laddstolpe. Detta är felaktigt bokfört. Intäkter rör elstolpar för motorvärmare.