Stadsnätsbolaget / OpenInfra

Nu kan vi meddela alla boende som skrev på en intresseanmälan med då Stadsnätsbolaget, numera OpenInfra, om en fiberanslutning att detta avtal nu ska gå att säga upp helt avgiftsfritt.

Ni ska mejla er uppsägning till kundtjanst@openinfra.se

Ni kan hänvisa till:

I enlighet med rubrik 2 i installationsavtalet samt i tjänsteavtalet vi träffat med er har vi rätt att säga upp avtalen om driftsättning inte skett inom 24 månader. Eftersom det nu gått mer 24 månader vill vi nu säga upp avtalen.

Om ni får problem med uppsägning så skall ni bestrida alla kostnader och ta kontakt med Styrelsen.