Parkeringarna finns nu i nytt system

Nu är samtliga parkeringsplatser överförda i Fastighetsägarnas system. Som vi informerade om i den senaste infobladet så bör ni nu gå in och kontrollera att ni har rätt platser och att de har rätt typ samt godkänna avtal om så behövs. Ni kan ladda ner appen enligt instruktionen i bilden eller gå in på parkering.fastighetsagarna.se.

Platserna är upplagda med de nya numren. En karta med översättning från tidigare numrering finns nedan.

Som vi tidigare informerat om har en del platser blivit felregistrerade i avierna. Fastighetsägarna arbetar med att rätta upp det, men hittar du fel kan du betala avin enligt vad du anser vara korrekt (Ej elplats 155,33 kr, Elplats 369,58 kr) samt mejla Fastighetsägarna så kommer det att justeras i efterhand.

Kontakt vid frågor eller problem – Fastighetsägarna

Från den första januari går vi över till förvaltning hos Fastighetsägarna. Det innebär att alla gamla kontaktvägar ersätts av nedanstående. Varken fastighetsskötaren Håkan eller styrelsen kommer att kunna nås via gamla mejladresser eller telefonnummer.

Vi kommer, precis som tidigare, att ha öppet på torsdagskvällar mellan kl 18 och 20 och telefonen kommer då att vara öppen som tidigare.

Det ärenden som hanteras på kontorskvällarna är framförallt bygglovsfrågor och liknande. Ni kan även komma hit om ni behöver hjälp med att hämta hem appen för parkeringar eller om ni har andra frågor. Däremot kommer vi inte kunna ge er någon parkeringsplats eller hantera felanmälningar. Vi kommer istället visa er eller hjälpa er med hur ni gör det själva.

Kontaktuppgifter till fastighetsägarna

Ni kan dygnet rund mejla eller ringa till Fastighetsägarnas kundtjänst på tel 08-617 76 00 eller kundservice@fastighetsagarna.se.

Mer info om bytet

Information om övergången till Fastighetsägarna finns bland annat i de senaste två infobladen som gått ut till alla hushåll samt lagts upp på hemsidan.

Om ni fått fel på era avier från Fastighetsägarna

Från den första januari går vi över till ekonomisk förvaltning hos Fastighetsägarna. Det här innebär att all information om ert boende som SBC tidigare haft ska in i ett nytt system. Detta är alltid lite av en utmaning och för vissa boende har det dykt upp fel i avierna. Fastighetsägarna och vi i styrelsen arbetar hårt för att rätta upp det som blivit tok och det kommer att lösa sig.

Om något blir fel eller om du inte fått din avi kommer du inte att få någon påminnelseavgift under det första kvartalet om du skulle betala fakturan för sent. Däremot kommer vi att kontakta dig för att höra efter vad som gått fel.

Felaktiga parkeringsplatser

De fel som dykt upp på avierna har framför allt rört parkeringsplatser. En del har fått för många parkeringsplatser och andra har fått fel nummer. Det håller vi på att reda ut.

Vattnet för kvartalet betalas i januari

En annan sak som många reagerat på är att det bara finns vattenavgift på en faktura. Hela kvartalets vatten har aviserats på samma faktura. Vi i styrelsen missade att informera Fastighetsägarna om hur det brukar aviseras och från april kommer vattnet att delas upp på varje månadsavi.

Vattenavgiften är 18,2 kr ex moms. Vanligtvis aviseras en tredjedel av den vattenförbrukning du haft de senaste tre månaderna. Det här kvartalet har alltså hela kvartalets förbrukning aviserats för januari.

Vad gör jag om jag har fel på avierna?

Om du har fått för många platser

Betala enligt uppgifterna på din avi men betala bara in beloppet för det antal platser som du har utöver övriga avgifter/hyra. Fastighetsägarna justerar avierna i sitt system och kan sedan stämma av att inbetalat belopp stämmer med korrekt antal platser.

Om du har fel platsnummer

Betala din avi avvakta. När vi lanserar appen för p-platser kan du kontrollera om de platser du har där är korrekt. Skulle de inte stämma kan du kontakta Fastighetsägarna på 08-617 76 00 eller kundservice@fastighetsagarna.se för att korrigera.

Vad gör jag om jag inte fått någon avi?

Ring eller mejla Fastighetsägarna. Tel 08-617 76 00 eller kundservice@fastighetsagarna.se.

Open Infra och fiberanslutning – uppdaterad 17 dec

Säg upp avtalen och bestrid fakturorna från Open Infra

Det har kommit till styrelsens kännedom att ett mejl gått ut från Open Infra till alla medlemmar som tecknat avtal gällande fiberanslutning.

Vi vill klargöra att vi INTE gett Open Infra klartecken att dra fiber i vårt område efter avtalet med ComHem går ut. Vi har inte tecknat något avtal med dem och har klargjort att vi inte har för avsikt att göra det med mindre än att de presenterar bättre villkor. Mer information vad som sagts till Open Infra finns längst ner i detta inlägg.

Vad ska ni göra om ni tecknat avtal?

Om ni fått mejl från Open Infra (tidigare stadsnätsbolaget) där de aviserar fakturor ska ni skicka ett mejl till dem för att säga upp både tjänsteavtalet och installationsavtalet med hänvisning avsnitt 2 i de allmänna villkoren där det står att ni har rätt att säga upp avtalet om driftsättning inte skett inom 24 månader.

Nedan följer en text ni kan använda.

Då driftsättning inte har skett inom 24 månader efter avtalets tecknande vill jag nu säga upp både tjänsteavtalet och installationsavtalet. Jag kommer bestrida alla kostnader. Jag vill att ni skriftligen bekräftar min uppsägning.

Om de svarar att de kommer att fakturera er för kostnader som uppkommit fram till idag så upprepar ni att ni kommer att bestrida alla kostnader och att ni vill ha en bekräftelse på uppsägningen

Vad ska ni göra om ni får fakturor från Open Infra?

Om ni får fakturor efter att ni sagt upp avtalet (eller innan) ska ni mejla dem och bestrida fakturorna med nedanstående text. Det innebär att de inte kan gå vidare till inkasso eller kronofogden med fakturan.

Nedan följer en text ni kan använda.

Jag bestrider härmed faktura med nummer [skriv fakturanummer]. Med anledning av detta är ni förhindrade att gå vidare inom den summariska processen. Jag vill att ni bekräftar mottagandet av detta skriftligen.

Information om vad styrelsen faktiskt meddelat Open Infra

I dialogen med Stadsnätsbolaget för två år sedan klargjorde styrelsen att de inte hade för avsikt att träffa något avtal med dåvarande Stadsnätsbolaget, bland annat på grund av att villkoren kring återställning av marken efter grävning inte var tillfredsställande.

Efter detta, i början av 2020, har ordföranden varit i kontakt med deras projektledare. Open Infra ville veta hur vi ställde oss till grävningen. Vi skickade dem så följande via mejl.

Hej
Efter att ha stämt av med resten av styrelsen så ser vi inte att det finns någon anledning för oss att ha ett möte just nu. Förutsättningarna för de boende har förändrats sedan de första diskussionerna ni haft med dem, genom att vi tecknat gruppavtal med Com Hem som löper till 2022. Innan dess är vi inte beredda att öppna för något annat avtal med mindre än att de boende själva begär det. De ändrade förutsättningarna innebär också att de boende som visat intresse kanske skulle ta ett annat beslut i dagsläget.

Vi ser också att det avtalet ni presenterat fortfarande saknar eller brister i några av de villkor som vi ser som grundläggande för att vi ska kunna föra en dialog kring detta. Vissa av de boende som anmält intresse kanske heller inte bor kvar och fler kommer säker hinna flytta innan ett avtal kan bara på plats.

Vi välkomnar en ny diskussion om fiber längre fram i tiden, när vi inte längre har ett gruppavtal, men just nu är det inte aktuellt att upplåta vår mark för detta.

Sprid informationen vidare!

Ny förvaltning, vad händer vid årsskiftet?

Övergången till Fastighetsägarna fortsätter som planerat. Information om allt gällande bytet finns beskrivet på sidorna 5-7 i vårt nyhetsblad, men här kommer en sammanfattning.

Vad behöver du tänka på?

Avierna kommer från en ny avsändare och nya sätt att betala kommer att finnas tillgängliga. Det är viktigt att du som vill ha pappersavi meddelar detta till Fastighetsägarna på det sätt de anger.

Parkeringsavtalen kommer att hanteras via en e-tjänst. Kö-hantering och signering av avtal kommer att skötas elektroniskt.

Felanmälan och kontakt med fastighetsskötaren Håkan kommer ske via Fastighetsägarna. Hans tidigare mejladress och telefonnummer kommer att stängas ner. Även kontakt med kontoret kommer att förändras på sikt.