Motioner till årsstämman

Sista dagen för inlämning av motioner är den 1:a februari.

Inkomna motioner kommer att presenteras vid årsstämma som är planerad att hållas i april. Vi i styrelsen planerar för att hålla ett vanligt årsmöte, men vi kommer att följa noga följa utvecklingen och de riktlinjer som finns från Folkhälsomyndigheten.

Så här skriver du en motion

  1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
  2. Skriv vad ärendet handlar om.
  3. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta.
  4. Skriv under dokumentet med ditt namn. Kom ihåg att endast BRF medlemmar kan lämna in motioner.
  5. Du kan skicka in din motion till via e-post eller lämna den på kontoret på våra torsdagskvällar.

Var med och påverka!