Besiktning av mark och fastigheter – Fågelsången

Salems kommun kommer att påbörja fastighet- och markbesiktningar i området närmast nya skolan och idrottshallen, detta kommer att beröra Svensk kyrkan, Brf Salemstaden och Brf Rönningeborg.

Markbesiktningar kommer att genomföras 16/9, mestadels kommer detta att ske på den kommunala marken i området.

När det gäller besiktning av fastigheterna i området så kommer detta att påbörjas 21/9 08.00 och pågå under några dagar, troligen kommer det att ske kompletterande besiktningar något senare.
Besiktningarna är okulära och för att de ska vara möjliga att genomföra kommer besiktningsmannen ha tillträde till markytan närmast fastigheterna.
Beroende på hur dessa besiktningar utfaller kan kompletterande besiktningar invändigt behöva ske.