ComHem slutar med analoga sändningar

De digitala tv-kanalerna är redan på plats och den 8 september 2020 utgår de analoga tv-kanalerna inklusive FM-radio via tv-uttaget. Detta innebär att de boende som idag fortfarande tittar på de äldre analoga tv-sändningarna behöver ändra till digital-tv på sina tv-apparater. Ni kan läsa mer om detta på ComHems sida. https://www.comhem.se/tv/digitalisering