Föreningsstämma den 18 juni

Efter att ha konsulterat jurister på SBC och Bostadsrättsforum står det klart att vi enligt lag måste genomföra vår stämma innan den 30 juni. Stämman kommer därför att hållas på Murgrönan den 18 juni. Kallelse kommer inom kort.

Vi kommer att göra vårt yttersta för att minska risken för smittspridning under stämman och kommer därför att tillåta att max en person per hushåll deltar.

Ni som tillhör en riskgrupp bör utse ett ombud som kan föra er talan. Riksdagen har fattat ett beslut om en tillfällig lag som gör det möjligt för en person att vara ombud för fler medlemmar. Vi kommer informera om hur detta går till i den kommande kallelsen.