Information om Fågelsången

Styrelsen har tagit kontakt med ansvarig projektledare för skolbygget och fått följande information: Just nu pågår en upphandling utav entreprenörer som förväntas vara klar till mitten av november. Så snart upphandlingen är klar och man har en entreprenör, så kommer man att påbörja arbetet med att besikta/dokumentera våra fastigheter som Read more…