Information om Fågelsången

Styrelsen har tagit kontakt med ansvarig projektledare för skolbygget och fått följande information:

Just nu pågår en upphandling utav entreprenörer som förväntas vara klar till mitten av november. Så snart upphandlingen är klar och man har en entreprenör, så kommer man att påbörja arbetet med att besikta/dokumentera våra fastigheter som ligger i närheten utav skolbygget. Där kommer skador och annat att dokumenteras innan byggnationen utav skolan påbörjas och när byggnationen är avslutad kommer man att genomföra samma besiktning igen för att se om nya skador uppkommit under byggtiden. Mer info gällande besiktning kommer att finnas på hemsidan.

Start för bygget är beräknat från slutet av november 2019 dock får vi mer info så fort det finns en entreprenör.

Styrelsen rekommenderar även samtliga boenden till att ha en tecknad och giltig hemförsäkring, med bostadsrättstillägget, även efter byggnationen är avslutad. Har du några frågor om Fågelsångens skola?