Branden på Murarstigen

Information gällande branden på Murastigen den 17/5.

Lyckligtvis kom ingen person till fysisk skada.

Lägenheten är förutom brandskadan även enormt vattenskadad. Lägenheten bredvid har även fått en del vattenskador, dock inte alls lika omfattande som lägenheten det brann i. Försäkringsbolaget och skadehanterare jobbar med skadan och återställningen kan uppskattningsvis ta upp till 12 månader.

Glöm inte att kontrollera era brandvarnare regelbundet!